Nya rutiner för skötsel av hamnen.

 

På höst och vår träffas vi för att städa.

 

Gula bilen kommer att sköta gräsklippningen med start i sista veckan i juni 2015.

 

Sedan kommer han att klippa en gång i månaden. (maj,juni,augusti och september.)

 

Den som tycker det är för lite får gärna klippa oftare.

 

Ni som har båthus får ta ansvar att sköta klippningen själva från husvägg och 2 meter ifrån.

 

 

 

Styrelsemöte i samband med städdag.

 

 

I anslutning till städdagen tar vi ett styrelsemöte. Välkomna med förslag på

punkter till dagordningen.

 

Ett förslag är att vi pratar om hur vi ska använda inkomsterna framöver. Kanske kan det vara läge att de som arbetar för

samfälligheten får ersättning.

Stora båthuset efter renovering.

 

Hamnen består av mark- och vattenområden med fyra båthus och del av en längre brygga.

 

Båthusen ägs av olika delägare. Ett av dem, det som nyligen renoverats, ägs till hälften av samfälligheten. Det har varit fallfärdigt men är nu uppriktat och fått nya bärande stockar, ny panel som återvunnits från en riven lada samt nytt plåttak.

Copyright © All Rights Reserved